Weekend tak blisko, a zarazem tak daleko. Dziś czwartek, czyli do mar