Chelsea ogrywa Leeds United, Everton pokonuje przedostatnie w lidze Burnley, a ich rywale zza miedzy w postaci Liverpoolu pokonują na Anfield Wolves. Brzmi to niemożliwie, a może przypomina to same pewniaczki? Zdecydowanie to drugie! Co więcej, takie połączenie pozwala zgarnąć 407 złotych przy wpłacie 100 zł. A nawet jeśli się nie uda, otrzymujesz zwrot! To wszystko na BETFAN, o którym opinie przeczytasz na stronie GramGrubo.pl

BETFAN po raz kolejny uruchamia promocję, w której nowi klienci mogą jedynie zyskać! Trafiłeś kupon? Gratulacje! Kasa jest na Twoim koncie! Tym razem się nie udało i coś nie weszło? Nie ma co się załamywać! Masz miękkie lądowanie w postaci zwrotu postawionych środków na konto bonusowe!

Wśród zdarzeń znajdziecie również specjalne Player Bets, które BETFAN ma na wyłączność – np. ile razy świat się dowie, że Naby Keita odbierze rywalowi piłkę.

Jakie warunki należy spełnić, by Twój kupon łapał się do promocji?

  1. Oferta skierowana jest do osób, które nie posiadają jeszcze konta na stronie BETFAN.
  2. Należy założyć konto właśnie w BETFAN z kodem promocyjnym ESPRESSO i postawić DOWOLNY kupon za MINIMUM 20 złotych (możliwe są kupony SINGIEL lub AKO).
  3. Zwrot środków odbywać się będzie na koncie bonusowym, bez konieczności dalszego obrotu przed wypłatą. Maksymalna kwota zwrotu obowiązuje do stawki 600 zł.
  4. Zwroty zostaną przypisane na konto automatycznie w ciągu 48h.

Link do rejestracji konta na BETFAN znajdziecie tutaj!

Każdemu z Was życzymy powodzenia w obstawianiu swoich kuponów i chyba naprawdę warto jest skorzystać z tego typu promocji, gdzie tak naprawdę ryzyko jest kompletnie zerowe. Zwłaszcza jeśli możemy zwiększyć swoje emocje podczas oglądania najbliższych spotkań!

REGULAMIN PROMOCJI „ZAKŁAD BEZ RYZYKA”

§ 1

Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki udziału i organizacji sprzedaży premiowej pod nazwą „ZAKŁAD BEZ RYZYKA” („Bonus” lub „Akcja”).
2. Organizatorem Akcji jest BETFAN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Śmiałej 26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000727637, zwana dalej „Organizatorem” lub „BETFAN”.
3. Akcja jest prowadzona na stronie internetowej Organizatora www.betfan.pl („Strona Internetowa”) na zasadach określonych w Regulaminie. Regulamin powinien być stosowany łącznie z Regulaminem zakładów wzajemnych BETFAN urządzanych przez sieć Internet dostępnym na Stronie Internetowej („Regulamin Zakładów”) oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Akcja obowiązuje od 01.12.2020 r. do zakończenia przez Organizatora.
5. Bonusem „ZAKŁAD BEZ RYZYKA” objęta jest oferta zakładów bukmacherskich (z wyłączeniem zakładów systemowych) organizowanych na Stronie Internetowej.
6. Bonus nie obejmuje oferty MATCHDAY BOOST.

§ 2

1. W Akcji mogą brać udział jedynie pełnoletnie (18+) osoby fizyczne, które na mocy obowiązujących przepisów prawa są uprawnione do udziału w zakładach wzajemnych urządzanych na terytorium RP.
2. Akcja przeznaczona jest wyłącznie dla nowych Klientów BETFAN i powiązana jest z dokonaniem trzech pierwszych depozytów na Saldo BetKonta oraz zawarciem pierwszego zakładu po każdym z nich. Warunkiem uczestnictwa w Bonusie „ZAKŁAD BEZ RYZYKA” jest wpisanie kodu promocyjnego w odpowiednim polu w formularzu rejestracyjnym podczas rejestracji BetKonta na Stronie Internetowej, co jest równoznaczne z wyrażeniem woli uczestnictwa w Akcji przez Klienta. Brak wpisania wspomnianego kodu podczas rejestracji wyklucza możliwość uczestnictwa w Akcji.
3. Aby wziąć udział w akcji Klient musi posiadać aktywną zgodę na otrzymywanie treści marketingowych. Aktywacja następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas rejestracji lub w zakładce „Mój profil”. Brak aktywnej zgody skutkuje wykluczeniem z promocji.
4. Uczestnictwo w Bonusie „ZAKŁAD BEZ RYZYKA” jest dobrowolne.

§ 3

Zasady uczestnictwa w Bonusie „ZAKŁAD BEZ RYZYKA”

1. „Zakład Bez Ryzyka” po pierwszym depozycie:

1.1. Z tytułu udziału w Akcji, Klient jest uprawniony do otrzymania nagrody w postaci jednorazowego bonusu w wysokości stawki obstawionego zakładu o minimalnym kursie 1.14, o ile zakład ten jest przegrany, pomnożonego przez wartość współczynnika ustalonego na 0,88 (np. jeżeli stawka przegranego zakładu wyniosła 100 zł to gracz otrzyma zwrot w wysokości 88 zł.). Kwota bonusu wypłacana jest na saldo bonusowe. Bonus zostanie przyznany nie później niż 48 godzin roboczych od momentu rozliczenia ostatniego zdarzenia
na kuponie.
1.2. Niezależnie od wysokości stawki pierwszego zakładu obstawionego przez Użytkownika wysokość przyznawanego bonusu ograniczona jest do maksymalnej kwoty 100 złotych.
1.3. Minimalna kwota pierwszej wpłaty do depozytu Klienta, na podstawie której zostanie przyznany „bonus” wynosi 20 zł.
1.4. Kupon zostanie zakwalifikowany do promocji jedynie w przypadku, jeżeli stawka pierwszego zakładu obstawionego przez Użytkownika wyniesie minimum 20 zł.
1.5. Po spełnieniu warunków obrotowych określonych w § 3 pkt. 1.9 uprawniających Klienta do otrzymania nagrody, nastąpi automatyczne przeniesienie środków z salda bonusowego na saldo główne. Maksymalna wartość kwoty przeniesienia na saldo główne ograniczona jest do kwoty 3000 PLN.
1.6. Kupony wypłacone za pomocą funkcji cashout nie są uwzględniane do promocji.
1.7. Przyznany bonus zostaje aktywowany automatycznie, w przypadku, gdy Klient nie posiada innego aktywnego. W przypadku trafienia Bonusu do Kolejki Oczekujących, znajdującej się w Profilu Klienta należy go aktywować w ciągu 7 dni od dnia przyznania.
1.8. W tym samym czasie Klient może posiadać tylko jeden aktywny „bonus do gry” na BETkoncie, niezależnie od liczby przyznanych „bonusów do gry” lub innych bonusów, które uprawniają do doładowania salda bonusowego.
1.9. W celu przeniesienia środków z salda bonusowego na saldo główne (nabycia prawa do Nagrody), Klient musi dokonać wymaganego obrotu na saldzie bonusowym tj. zawarcia dowolnych zakładów za łączną stawkę odpowiadającą 3-krotności otrzymanej kwoty „bonusu do gry”, przy czym każdy z zakładów musi posiadać minimum 3 zdarzenia, kurs ogólny kuponu musi wynosić minimum 2.0
1.10. W przypadku gdy zakład zawarty z salda bonusowego zostanie rozliczony jako zwrot stawki, wówczas kwota „bonusu do gry” zostanie zwrócona na saldo bonusowe z możliwością ponownej gry.
1.11. Do warunków obrotowych bonusem, nie będą zaliczane kupony zawierające w wyniku rozliczenia zdarzenia/zdarzenie z kursem 1,00.
1.12. Zakłady z salda bonusowego nie mogą być zawierane na zdarzenia, których data rozliczenia jest późniejsza niż data ważności „bonusu do gry”.
1.13. Termin ważności każdego „bonusu do gry” wynosi 14 dni i jest liczony od momentu aktywacji „bonusu do gry”. Po tym terminie, niewykorzystane środki z salda bonusowego podlegają wyzerowaniu.
1.14. Każdorazowo, możliwość uzyskania Nagrody kończy się:
a) z momentem osiągnięcia przez Klienta wymaganego obrotu „bonusem do gry” i gdy wszystkie zdarzenia na kuponach zagranych za „bonus do gry” zostały rozliczone (wówczas Nagroda automatycznie jest dodawana do salda głównego) lub,
b) gdy cała kwota z salda bonusowego została przeznaczona na zawarcie zakładów i gdy wszystkie zdarzenia zagrane na kuponach za „bonus do gry” zostały rozliczone oraz na saldzie bonusowym nie ma dalszych środków na grę, lub,
c) gdy minął termin ważności „bonusu do gry” lub,
d) gdy „bonus do gry” został anulowany zgodnie z Regulaminem. W przypadku, gdy „bonus do gry” zostanie anulowany, Organizator ma prawo anulować wszystkie kupony zawarte za środki pochodzące z anulowanego „bonusu do gry”, których rozstrzygniecie nastąpi po dacie anulowania „bonusu do gry”.

2. „Zakład bez Ryzyka” po drugim depozycie:

2.1. Z tytułu udziału w Akcji, Klient jest uprawniony do otrzymania nagrody w postaci jednorazowego bonusu w wysokości stawki obstawionego zakładu o minimalnym kursie 1.14, o ile zakład ten jest przegrany, pomnożonego przez wartość współczynnika ustalonego na 0,88 (np. jeżeli stawka przegranego zakładu wyniosła 100 zł to gracz otrzyma zwrot w wysokości 88 zł.). Kwota bonusu wypłacana jest na saldo bonusowe. Bonus zostanie przyznany nie później niż 48 godzin roboczych od momentu rozliczenia ostatniego zdarzenia na kuponie.
2.2. Niezależnie od wysokości stawki pierwszego zakładu obstawionego przez Użytkownika po drugim depozycie wysokość przyznawanego bonusu ograniczona jest do maksymalnej kwoty 200 złotych.
2.3. Minimalna kwota drugiej wpłaty do depozytu Klienta, na podstawie której zostanie przyznany „bonus” wynosi 40 zł.
2.4. Kupon zostanie zakwalifikowany do promocji jedynie w przypadku, jeżeli stawka pierwszego zakładu obstawionego przez Użytkownika po drugim depozycie wyniesie minimum 40 zł.
2.5. Po spełnieniu warunków obrotowych określonych w § 3 pkt. 2.9 uprawniających Klienta do otrzymania nagrody, nastąpi automatyczne przeniesienie środków z salda bonusowego na saldo główne. Maksymalna wartość kwoty przeniesienia na saldo główne ograniczona jest do kwoty 3000 PLN.
2.6. Kupony wypłacone za pomocą funkcji cashout nie są uwzględniane do promocji.
2.7. Przyznany bonus zostaje aktywowany automatycznie, w przypadku, gdy Klient nie posiada innego aktywnego. W przypadku trafienia Bonusu do Kolejki Oczekujących, znajdującej się w Profilu Klienta należy go aktywować w ciągu 7 dni od dnia przyznania.
2.8. W tym samym czasie Klient może posiadać tylko jeden aktywny „bonus do gry” na BETkoncie, niezależnie od liczby przyznanych „bonusów do gry” lub innych bonusów, które uprawniają do doładowania salda bonusowego.
2.9. W celu przeniesienia środków z salda bonusowego na saldo główne (nabycia prawa do Nagrody), Klient musi dokonać wymaganego obrotu na saldzie bonusowym tj. zawarcia dowolnych zakładów za łączną stawkę odpowiadającą 3-krotności otrzymanej kwoty „bonusu do gry”, przy czym każdy z zakładów musi posiadać minimum 3 zdarzenia, kurs ogólny kuponu musi wynosić minimum 2.0
2.10. W przypadku gdy zakład zawarty z salda bonusowego zostanie rozliczony jako zwrot stawki, wówczas kwota „bonusu do gry” zostanie zwrócona na saldo bonusowe z możliwością ponownej gry.
2.11. Do warunków obrotowych bonusem, nie będą zaliczane kupony zawierające w wyniku rozliczenia zdarzenia/zdarzenie z kursem 1,00.
2.12. Zakłady z salda bonusowego nie mogą być zawierane na zdarzenia, których data rozliczenia jest późniejsza niż data ważności „bonusu do gry”.
2.13. Termin ważności każdego „bonusu do gry” wynosi 14 dni i jest liczony od momentu aktywacji „bonusu do gry”. Po tym terminie, niewykorzystane środki z salda bonusowego podlegają wyzerowaniu.
2.14. Każdorazowo, możliwość uzyskania Nagrody kończy się:
e) z momentem osiągnięcia przez Klienta wymaganego obrotu „bonusem do gry” i gdy wszystkie zdarzenia na kuponach zagranych za „bonus do gry” zostały rozliczone (wówczas Nagroda automatycznie jest dodawana do salda głównego) lub,
f) gdy cała kwota z salda bonusowego została przeznaczona na zawarcie zakładów i gdy wszystkie zdarzenia zagrane na kuponach za „bonus do gry” zostały rozliczone oraz na saldzie bonusowym nie ma dalszych środków na grę, lub,
g) gdy minął termin ważności „bonusu do gry” lub,
h) gdy „bonus do gry” został anulowany zgodnie z Regulaminem. W przypadku, gdy „bonus do gry” zostanie anulowany, Organizator ma prawo anulować wszystkie kupon zawarte za środki pochodzące z anulowanego „bonusu do gry”, których rozstrzygniecie nastąpi po dacie anulowania „bonusu do gry”.

3. „Zakład bez Ryzyka” po trzecim depozycie:

3.1. Z tytułu udziału w Akcji, Klient jest uprawniony do otrzymania nagrody w postaci jednorazowego bonusu w wysokości stawki obstawionego zakładu o minimalnym kursie 1.14, o ile zakład ten jest przegrany, pomnożonego przez wartość współczynnika ustalonego na 0,88 (np. jeżeli stawka przegranego zakładu wyniosła 100 zł to gracz otrzyma zwrot w wysokości 88 zł.). Kwota bonusu wypłacana jest na saldo bonusowe. Bonus zostanie przyznany nie później niż 48 godzin roboczych od momentu rozliczenia ostatniego zdarzenia
na kuponie.
3.2. Niezależnie od wysokości stawki pierwszego zakładu obstawionego przez Użytkownika po trzecim depozycie wysokość przyznawanego bonusu ograniczona jest do maksymalnej kwoty 300 złotych.
3.3. Minimalna kwota trzeciej wpłaty do depozytu Klienta, na podstawie której zostanie przyznany „bonus” wynosi 100 zł.
3.4. Kupon zostanie zakwalifikowany do promocji jedynie w przypadku, jeżeli stawka pierwszego zakładu obstawionego przez Użytkownika po trzecim depozycie wyniesie minimum 100 zł.
3.5. Po spełnieniu warunków obrotowych określonych w § 3 pkt. 3.9 uprawniających Klienta do otrzymania nagrody, nastąpi automatyczne przeniesienie środków z salda bonusowego na saldo główne. Maksymalna wartość kwoty przeniesienia na saldo główne ograniczona jest do kwoty 3000 PLN.
3.6. Kupony wypłacone za pomocą funkcji cashout nie są uwzględniane do promocji.
3.7. Przyznany bonus zostaje aktywowany automatycznie, w przypadku, gdy Klient nie posiada innego aktywnego. W przypadku trafienia Bonusu do Kolejki Oczekujących, znajdującej się w Profilu Klienta należy go aktywować w ciągu 7 dni od dnia przyznania.
3.8. W tym samym czasie Klient może posiadać tylko jeden aktywny „bonus do gry” na BETkoncie, niezależnie od liczby przyznanych „bonusów do gry” lub innych bonusów, które uprawniają do doładowania salda bonusowego.
3.9. W celu przeniesienia środków z salda bonusowego na saldo główne (nabycia prawa do Nagrody), Klient musi dokonać wymaganego obrotu na saldzie bonusowym tj. zawarcia dowolnych zakładów za łączną stawkę odpowiadającą 3-krotności otrzymanej kwoty „bonusu do gry”, przy czym każdy z zakładów musi posiadać minimum 3 zdarzenia, kurs ogólny kuponu musi wynosić minimum 2.0
3.10. W przypadku gdy zakład zawarty z salda bonusowego zostanie rozliczony jako zwrot stawki, wówczas kwota „bonusu do gry” zostanie zwrócona na saldo bonusowe z możliwością ponownej gry.
3.11. Do warunków obrotowych bonusem, nie będą zaliczane kupony zawierające w wyniku rozliczenia zdarzenia/zdarzenie z kursem 1,00.
3.12. Zakłady z salda bonusowego nie mogą być zawierane na zdarzenia, których data rozliczenia jest późniejsza niż data ważności „bonusu do gry”.
3.13. Termin ważności każdego „bonusu do gry” wynosi 14 dni i jest liczony od momentu aktywacji „bonusu do gry”. Po tym terminie, niewykorzystane środki z salda bonusowego podlegają wyzerowaniu.
3.14. Każdorazowo, możliwość uzyskania Nagrody kończy się:
a) z momentem osiągnięcia przez Klienta wymaganego obrotu „bonusem do gry” i gdy wszystkie zdarzenia na kuponach zagranych za „bonus do gry” zostały rozliczone (wówczas Nagroda automatycznie jest dodawana do salda głównego) lub,
b) gdy cała kwota z salda bonusowego została przeznaczona na zawarcie zakładów i gdy wszystkie zdarzenia zagrane na kuponach za „bonus do gry” zostały rozliczone oraz na saldzie bonusowym nie ma dalszych środków na grę, lub,
c) gdy minął termin ważności „bonusu do gry” lub,
d) gdy „bonus do gry” został anulowany zgodnie z Regulaminem. W przypadku, gdy „bonus do gry” zostanie anulowany, Organizator ma prawo anulować wszystkie kupony zawarte za środki pochodzące z anulowanego „bonusu do gry”, których rozstrzygniecie nastąpi po dacie anulowania „bonusu do gry”.

§ 4

Reklamacje

1. Reklamacje zgłaszać należy drogą elektroniczną na adres bog@betfan.pl, podając dokładny opis i powód reklamacji oraz dane: Imię i Nazwisko, adres email.
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Organizator poinformuje Klienta o decyzji i wyniku reklamacji wysyłając odpowiedź na adres email z którego reklamacja została wysłana.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o grach hazardowych oraz Regulamin Zakładów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w następnym dniu od ich ogłoszenia na Stronie Internetowej. Klientom, którzy biorą udział w Akcji przysługuje prawo do rezygnacji z udziału w Akcji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji w dowolnym momencie. Organizator poinformuje Klientów o zakończeniu Akcji w formie komunikatu umieszczonego na Stronie Internetowej. Zakończenie Akcji przez Organizatora nie będzie dotyczyło Klientów, którzy spełnili warunki do otrzymania Bonusu przed opublikowaniem komunikatu o zakończeniu Akcji.
4. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych Klientów z uczestnictwa w Akcji lub dopuszczających do udziału w Akcji.
5. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do wykluczenia Klienta z uczestnictwa w Akcji oraz anulowania „bonusu” w szczególności w następujących przypadkach:
a) naruszenia postanowień Regulaminu lub Regulaminu Zakładów,
b) próby tworzenia kilku BetKont lub zakładania BetKont na różne dane osobowe przez tego samego Klienta lub kilku Klientów działających w porozumieniu,
c) posłużenia się przez Klienta nie należącymi do niego danymi osobowymi lub wykorzystania przez Klienta nie należącego do niego dokumentu tożsamości,
d) podjęcia przez Klienta działań mających na celu ominięcie wymagań określonych w Regulaminie dla uczestnictwa w Akcji lub w przypadku stosowania jakichkolwiek innych praktyk mających cechy wyłudzenie bonusu,
4. Każdy Klient ma prawo wziąć udział w Akcji jednokrotnie, co oznacza ograniczenie możliwości udziału w Akcji do jednego BetKonta, jednego gospodarstwa domowego, jednego adresu IP, komputera (urządzenia), adresu zamieszkania, numeru telefonu, karty kredytowej/debetowej oraz adresu miejsc publicznych (np. uniwersytet, szkoła, biblioteka, zakład pracy itp.). Ponadto „bonus” nie zostanie przyznany lub może zostać odebrany, gdy adres IP oraz wykorzystane urządzenie (komputer/telefon) zostało wykorzystane dla innego BetKonta, począwszy od momentu rejestracji BetKonta do zlecenia wypłaty wygranych.
5. W przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek postanowienia Regulaminu, Organizator ma prawo natychmiast zamknąć BetKonto takiego Klienta.

Kanał Angielskie Espresso na Youtubie