Druga kolejka Premier League w sezonie 2020/21 już nadchodzi. W niej m.in. Manchester United zmierzy się z Crystal Palace, Arsenal z West Hamem, a Manchester City z Wolverhapton Wanderers. Postawienie na faworytów tych spotkań może pozwolić na zainkasowanie prawie 150 złotych przy wkładzie w wysokości 5 dyszek na Betlic. Co więcej, jeśli kupon nie wejdzie, możecie otrzymać zwrot swoich środków.

Betclic uruchamia promocję dla nowych użytkowników, którzy zarejestrują się za pośrednictwem linku, który znajdziecie poniżej i podać kod: AE50. Jak to działa? Prosta sprawa. Po rejestracji z wykorzystaniem kodu należy wpłacić środki na konto, a pierwszy zakład można zagrać bez jakiegokolwiek ryzyka.

Jakie są zasady promocji?

  • minimalny kurs zakładów 1.14
  • minimalna kwota 10 zł
  • maksymalna kwota 50 zł
  • ewentualny zwrot zostanie przypisany na konto użytkownika w ciągu 24 godzin

O co chodzi z tym „bez ryzyka”, zapytacie? Jeśli kupon nie wejdzie, otrzymacie zwrot środków (po odliczeniu podatku) na swoje konto na Betclic. Następnie możecie je wypłacić, bez konieczności dalszego obrotu i spełniania jakichkolwiek innych warunków.

Każdemu z Was życzymy powodzenia w obstawianiu swoich kuponów i chyba naprawdę warto jest skorzystać z tego typu promocji, gdzie tak naprawdę ryzyko jest kompletnie zerowe. Zwłaszcza jeśli możemy zwiększyć swoje emocje podczas oglądania najbliższych spotkań!

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki udziału i przeprowadzenia akcji promocyjnej „Zwrot do 50 złotych na konto gracza” („Akcja Promocyjna”) w formie sprzedaży premiowej usługi.

1.2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest spółka BEM Operations Limited z siedzibą przy Level 3, Tagliaferro Business Center, Gaiety Lane, Sliema SLM1551, Malta, wpisana do Maltańskiego

Rejestru Spółek pod numerem C70387, o kapitale zakładowym 800.000,00 EUR („Betclic”).

1.3. Akcja Promocyjna odbywa się na stronie internetowej www.betclic.pl oraz przy użyciu subdomeny m.betclic.pl w przypadku korzystania z urządzeń przenośnych („Strona”), na zasadach

określonych w niniejszym regulaminie. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Betclic określone

są również w Regulaminie urządzania zakładów przez sieć Internet za pośrednictwem Strony

(„Regulamin”) oraz Komunikatach publikowanych na Stronie.

1.4. Akcja Promocyjna obowiązywać będzie terminach określonych przez Betclic w okresie od dnia

01.03.2020 r. do 31.05.2020 r. Betclic zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Akcji Promocyjnej

oraz wycofania Akcji Promocyjnej w dowolnym momencie, z tym że zmiany zasad nie mogą

naruszać praw nabytych przez Użytkowników przed dokonaniem zmiany.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Możliwość udziału w Akcji Promocyjnej podlega zapisom punktu 3. Regulaminu.

2.2. Oferta skierowana jest wyłącznie do nowych Użytkowników, którzy, posługując się dedykowanym kodem promocyjnym, zarejestrowali Konto na Stronie zgodnie z punktem 4. Regulaminu w trakcie czasu obowiązywania promocji i obstawili pierwszy zakład na Stronie zgodnie z warunkami określonymi poniżej.

2.3. Z tytułu udziału w Ofercie Powitalnej Użytkownikowi przysługuje nagroda, w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509), w formie jednorazowego bonusu, o którym mowa w niniejszym regulaminie.

3. ZASADY OFERTY POWITALNEJ

3.1. W ramach Akcji Promocyjnej, Użytkownik uprawniony jest do otrzymania nagrody w postaci

jednorazowego zwrotu stawki pierwszego obstawionego zakładu, o ile zakład ten jest przegrany,

pomnożonego przez wartość współczynnika określonego na 0.88 zgodnie z Komunikatem nr

02/2019 dostępnym na Stronie („Współczynnik”). Zwrot zostanie dokonany na saldo pieniężne

dostępne na Koncie („Saldo pieniężne”).

3.2. Niezależnie od wysokości stawki pierwszego zakładu obstawionego przez Użytkownika, wysokość przyznawanego zwrotu ograniczona jest do maksymalnej kwoty 50.00 złotych.

Przykład 1

Kwota stawki pierwszego obstawionego zakładu = 25.00 złotych

Zwrot = 25.00 złotych x 0.88 Współczynnik = 22 zł zwrotu

Przykład 2

Kwota stawki pierwszego obstawionego zakładu = 57.00 złotych

Bonus = 57.00 złotych x 0.88 Współczynnik = 50 zł zwrotu (maksymalny zwrot)

Przykład 3

Kwota stawki pierwszego obstawionego zakładu = 100.00 złotych

Bonus = 100.00 złotych x 0.88 Współczynnik = 50 zł zwrotu (maksymalny zwrot)

3.3. Użytkownikowi przysługuje prawo wypłacenia kwoty zwrotu przypisanego do Salda Pieniężnego bez konieczności spełniania dodatkowych warunków.

3.4. Aby skorzystać z Akcji Promocyjnej, Użytkownik musi dokonać wpłaty na Konto w wysokości

przynajmniej 10.00 złotych przy użyciu jednej z następujących metod płatności: karta

debetowa/kredytowa, przelew bankowy, płatności natychmiastowe (P24), Skrill, Paysafecard.

3.5. Wartość nagrody w postaci jednorazowego zwrotu otrzymanego przez Użytkownika, jako nagroda związana ze sprzedażą premiową usług, wolna jest od podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 2,000.00 złotych.

4. REKLAMACJE

4.1. Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej należy składać drogą elektroniczną na adres

email: kontakt@betclic.pl

4.2. Użytkownik składa reklamację z podaniem imienia, nazwiska, nazwy Użytkownika oraz powodu reklamacji.

4.3. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 21 dni od daty jej wniesienia przez Użytkownika, a

Użytkownik powiadamiany jest o decyzji Betclic w związku ze złożoną reklamacją drogą

elektroniczną na adres email, z którego została wysłana reklamacja.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Użytkownik poprzez wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej wyraża zgodę na przetwarzanie jego

danych osobowych na potrzeby realizacji postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności

przyznania jednorazowego bonusu.

5.2. Administratorem danych osobowych Użytkowników biorących udział w Akcji Promocyjnej jest

Betclic. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a

także sposobu ich przetwarzania oraz praw przysługujących Użytkownikowi dostępne są w

polityce prywatności zamieszczonej na Stronie.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Akcja Promocyjna nie może zostać wykorzystana w połączeniu z innymi promocjami.

6.2. Akcja Promocyjna przysługuje na jedną osobę, jedno gospodarstwo domowe, jeden adres IP, jedno urządzenie, jedną metodę płatności.

6.3. W przypadku podejrzenia nadużycia Akcji Promocyjnej przez Użytkownika, bonus oraz wygrane uzyskane przy jego użyciu, oraz wygrane z zakładów postawionych za środki z pierwszej wpłaty, zostaną anulowane. W przypadku udowodnienia nadużycia, Betclic zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konta.

Kanał Angielskie Espresso na Youtubie