Leicester City wygrywa na wyjeździe z ostatnim w tabeli Norwich, Liverpool ogrywa przedostatni Watford, a Chelsea – po wygranej z Tottenhamem – pokonuje Bournemouth. Brzmi jak science fiction? Zdecydowanie nie! Co więcej, takie połączenie pozwala zgarnąć 438 złotych w wpłacie 100 zł. A nawet, jeśli się nie uda, zwrot następuje na konto główne, bez wymaganego obrotu przez wypłatą! To wszystko na BETFAN, o którym opinie przeczytasz na stronie GramGrubo.pl

BETFAN po raz kolejny uruchamia promocję, w której można jedynie zyskać! Jest to ekskluzywny zakład bez ryzyka, w przypadku którego ewentualny zwrot pieniędzy otrzymujesz na konto główne, a nie na bonusowe. Oznacza to, że nawet w przypadku nietrafienia kuponu, możesz od razu wypłacić swoje środki na konto, bez konieczności obrotu.

Wśród zdarzeń znajdziecie również specjalne Player Bets, które BETFAN ma na wyłączność – np. ile razy świat się dowie i Naby Keita odbierze rywalowi piłkę.

Jakie warunki należy spełnić, by Twój kupon łapał się do promocji?

  1. Oferta skierowana jest do osób, które nie posiadają jeszcze konta na stronie BETFAN.
  2. Należy założyć konto właśnie w BETFAN z kodem promocyjnym ESPRESSO100 i postawić DOWOLNY kupon (możliwe są kupony SINGIEL lub AKO).
  3. Zwrot środków odbywać się będzie na koncie głównym, bez konieczności dalszego obrotu przed wypłatą. Maksymalna kwota zwrotu obowiązuje do stawki 100 zł.
  4. Zwroty zostaną przypisane na konto automatycznie w ciągu 48h.

Link do strony BETFAN: https://betfan.pl/zaklady-bukmacherskie

Każdemu z Was życzymy powodzenia w obstawianiu swoich kuponów i chyba naprawdę warto jest skorzystać z tego typu promocji, gdzie tak naprawdę ryzyko jest kompletnie zerowe. Zwłaszcza jeśli możemy zwiększyć swoje emocje podczas oglądania najbliższych spotkań!

REGULAMIN PROMOCJI „ZAKŁAD BEZ RYZYKA”

§ 1
Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki udziału i organizacji sprzedaży premiowej pod nazwą „ZAKŁAD BEZ RYZYKA” („Bonus” lub „Akcja”).
2. Organizatorem Akcji jest BETFAN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Śmiałej 26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000727637, zwana dalej „Organizatorem” lub „BETFAN”.
3. Akcja jest prowadzona na stronie internetowej Organizatora www.betfan.pl („Strona Internetowa”) na zasadach określonych w Regulaminie. Regulamin powinien być stosowany łącznie z Regulaminem zakładów wzajemnych BETFAN urządzanych przez sieć Internet dostępnym na Stronie Internetowej („Regulamin Zakładów”) oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Akcja obowiązuje od 18.02.2020 r. do zakończenia przez Organizatora.
5. Bonusem „ZAKŁAD BEZ RYZYKA” objęta jest oferta zakładów bukmacherskich (z wyłączeniem zakładów systemowych) organizowanych na Stronie Internetowej.
6. Bonus nie obejmuje oferty zakładów wirtualnych.

§ 2
Warunki uczestnictwa w promocji „ZAKŁAD BEZ RYZYKA”

1. W Akcji mogą brać udział jedynie pełnoletnie (18+) osoby fizyczne, które na mocy obowiązujących przepisów prawa są uprawnione do udziału w zakładach wzajemnych urządzanych na terytorium RP.
2. Akcja przeznaczona jest wyłącznie dla nowych Klientów BETFAN i powiązana jest z dokonaniem pierwszego depozytu na Saldo BetKonta oraz zawarciem pierwszego zakładu. Warunkiem uczestnictwa w Bonusie „ZAKŁAD BEZ RYZYKA” jest wpisanie kodu promocyjnego w odpowiednim polu w formularzu rejestracyjnym podczas rejestracji BetKonta na Stronie Internetowej, co jest równoznaczne z wyrażeniem woli uczestnictwa w Akcji przez Klienta. Brak wpisania wspomnianego kodu podczas rejestracji wyklucza możliwość uczestnictwa w Akcji.
3. Uczestnictwo w Bonusie „ZAKŁAD BEZ RYZYKA” jest dobrowolne.

§ 3
Zasady uczestnictwa w Bonusie „ZAKŁAD BEZ RYZYKA”

1. Z tytułu udziału w Akcji, Klient jest uprawniony do otrzymania nagrody w postaci jednorazowego bonusu w wysokości stawki obstawionego zakładu o minimalnym kursie 1.14, o ile zakład ten jest przegrany. Kwota bonusu wypłacana jest na saldo główne. Bonus zostanie przyznany nie później niż 48 godzin roboczych od momentu rozliczenia ostatniego zdarzenia na kuponie.
2. Niezależnie od wysokości stawki pierwszego zakładu obstawionego przez Użytkownika wysokość przyznawanego bonusu ograniczona jest do maksymalnej kwoty 100.00 złotych.
3. Minimalna kwota pierwszej wpłaty do depozytu Klienta, na podstawie której zostanie przyznany „bonus” wynosi 10 zł;
4. Z Akcji wyłączone są zakłady na gry wirtualne.
5. Kupon zostanie zakwalifikowany do promocji jedynie w przypadku, jeżeli stawka pierwszego zakładu obstawionego przez Użytkownika wyniesie minimum 10 zł.

§ 4
Reklamacje

1. Reklamacje zgłaszać należy drogą elektroniczną na adres bog@betfan.pl, podając dokładny opis i powód reklamacji oraz dane: Imię i Nazwisko, adres email.
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Organizator poinformuje Klienta o decyzji i wyniku reklamacji wysyłając odpowiedź na adres email z którego reklamacja została wysłana.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o grach hazardowych oraz Regulamin Zakładów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w następnym dniu od ich ogłoszenia na Stronie Internetowej. Klientom, którzy biorą udział w Akcji przysługuje prawo do rezygnacji z udziału w Akcji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji w dowolnym momencie. Organizator poinformuje Klientów o zakończeniu Akcji w formie komunikatu umieszczonego na Stronie Internetowej. Zakończenie Akcji przez Organizatora nie będzie dotyczyło Klientów, którzy spełnili warunki do otrzymania Bonusu przed opublikowaniem komunikatu o zakończeniu Akcji.
4. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych Klientów z uczestnictwa w Akcji lub dopuszczających do udziału w Akcji.
5. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do wykluczenia Klienta z uczestnictwa w Akcji oraz anulowania „bonusu” w szczególności w następujących przypadkach:
a) naruszenia postanowień Regulaminu lub Regulaminu Zakładów,
b) próby tworzenia kilku BetKont lub zakładania BetKont na różne dane osobowe przez tego samego Klienta lub kilku Klientów działających w porozumieniu,
c) posłużenia się przez Klienta nie należącymi do niego danymi osobowymi lub wykorzystania przez Klienta nie należącego do niego dokumentu tożsamości,
d) podjęcia przez Klienta działań mających na celu ominięcie wymagań określonych w Regulaminie dla uczestnictwa w Akcji lub w przypadku stosowania jakichkolwiek innych praktyk mających cechy wyłudzenie bonusu,
4. Każdy Klient ma prawo wziąć udział w Akcji jednokrotnie, co oznacza ograniczenie możliwości udziału w Akcji do jednego BetKonta, jednego gospodarstwa domowego, jednego adresu IP, komputera (urządzenia), adresu zamieszkania, numeru telefonu, karty kredytowej/debetowej oraz adresu miejsc publicznych (np. uniwersytet, szkoła, biblioteka, zakład pracy itp.). Ponadto „bonus” nie zostanie przyznany lub może zostać odebrany, gdy adres IP oraz wykorzystane urządzenie (komputer/telefon) zostało wykorzystane dla innego BetKonta, począwszy od momentu rejestracji BetKonta do zlecenia wypłaty wygranych.
5. W przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek postanowienia Regulaminu, Organizator ma prawo natychmiast zamknąć BetKonto takiego Klienta.

Kanał Angielskie Espresso na Youtubie